Budżet
Kondycja
Czas
Wiedza
Kapitał społeczny
Wczytywanie gry...
Inteligentny model doradztwa zawodowego w powiecie wyszkowskim
Dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
i środków Budżetu Państwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014-2020
Realizator: Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi
Siedziba: Plewki 19, 07-210 Długosiodło,
adres do korespondencji i biuro projektu: Długosiodło 07-210, ul. Mickiewicza 15
tel: 297422393, 608012077
mail: stowarzyszenie@tradycyjnienowoczesni.pl
www.tradycyjnienowoczesni.pl
Partner: Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Kopernik w Wyszkowie
Adres: Świętojańska 82, 07-200 Wyszków
tel/fax: 297424861
mail: sekretariat@ceziu.pl
www.ceziu.pl